Vườn treo trà quế

Ngày hoàn thành: tháng 10/2017
Vị trí: Trà Quế, Hội An
Tổng diện tích sàn xây dựng: 80m2
Tổng chi phí trọn gói: 150 triệu