PIZAA Mr Vu

Ngày hoàn thành: tháng 4/2017
Vị trí: Đường Hai Bà Trưng, Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn xây dựng: 62
Tổng chi phí trọn gói: 250 triệu