Nhà Chị Phương

Ngày hoàn thành: tháng 6/2017
Vị trí: Đường Lê Quang Đạo, Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn xây dựng: 200m2
Tổng chi phí trọn gói: 820 triệu