Nhà Anh Vĩnh

Ngày hoàn thành: tháng 11/2017
Vị trí: Đường Cửa đại, Hội An
Tổng diện tích sàn xây dựng: 180m2
Tổng chi phí trọn gói: 560 triệu