Biệt thự chị Dung

Ngày hoàn thành: tháng 8/2017
Vị trí: Cửa Đại, Hội An
Phong cách: Hiện Đại
Diện tích sàn xây dựng: 250
Tổng chi phí: 1,2 tỷ