Homestay anh Hòa

Ngày hoàn thành: tháng 10/2017
Vị trí: Đường 28/3, Hội An
Tổng diện tích sàn xây dựng: 380m2
Tổng chi phí trọn gói: 1,5 tỷ