Gin’s Coffee & Gym

Ngày hoàn thành: tháng 3/2018
Vị trí: Đường Nguyễn Trãi, Hội An
Tổng diện tích sàn xây dựng: 320m2
Tổng chi phí trọn gói: 1,1 tỷ