Công’s House

Ngày hoàn thành: 4/2017
Vị trí: Trà Quế, Hội An

Phong cách: Hiện Đại

Tổng diện tích sàn xây dựng: 320 m2

Tổng chi phí trọn gói: 1,6 tỷ