Chùa Long Điền

Ngày hoàn thành: tháng 8/2017
Vị trí: Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Tổng diện tích sàn xây dựng: 330m2
Tổng chi phí trọn gói: 1,2 tỷ