Binh’s Villas

Ngày hoàn thành: tháng 10/2017
Vị trí: Đường Phan Châu Trinh, Hội An
Tổng diện tích sàn xây dựng: 350m2
Tổng chi phí trọn gói: 1,5 tỷ