Biệt thự chị Thảo

Ngày hoàn thành: tháng 8/2017
Vị trí: Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn xây dựng: 220m2
Tổng chi phí trọn gói: 850 triệu