Khoa’s Coffee House

Ngày hoàn thành: tháng 3/2018
Vị trí: Khu FPT, Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn xây dựng: 150m2
Tổng chi phí trọn gói: 720 triệu