Điện thoại: (+84) 905 496 991 -  Địa chỉ: 342 Cù Chính Lan, Thanh Khê,  Đà Nẵng -  Email: bietthuxinh.vn@gmail.com

Bảng giá

FREE

Vnđ Free đ / M2

 • Ký hợp đồng thi công trọn gói.
 • Hồ sơ thiết kế chi tiết
 • Thiết kế nội, ngoại thất
 • Hỗ trợ xin cấp phép
Sign Up Now

Kiến trúc

Vnđ 100-150 đ / M2

 • Hồ sơ thiết kế chi tiết
 • Thiết kế ngoại thất
 • Cung cấp thông tin quy hoạch
 • Hỗ trợ xin cấp phép
 • Tiến độ: < 20 ngày

Trọn gói

Vnđ 150-200 đ / M2

 • Hồ sơ thiết kế chi tiết
 • Thiết kế ngoại thất, nội thất
 • Cung cấp thông tin quy hoạch
 • Hỗ trợ xin cấp phép
 • Tiến độ: < 30 ngày

1 Mặt Tiền

Triệu Vnđ 2.990 đ / M2

 • Khảo sát mặt bằng, đào đất.
 • Bê tông, cốt thép, cốp pha phần ngầm, phần thân
 • Xây trát và nhân công ốp lát
 • Đi ngầm điện nước
 • Tiến độ <3 tháng

2 mặt tiền hoặc kiệt <4m

Triệu Vnđ 3.099 đ / M2

 • Khảo sát mặt bằng, đào đất.
 • Bê tông, cốt thép, cốp pha phần ngầm, phần thân
 • Xây trát và nhân công ốp lát
 • Đi ngầm điện nước
 • Tiến độ <3 tháng

3 Mặt tiền hoặc kiệt <2m

Triệu Vnđ 3.199 đ / M2

 • Khảo sát mặt bằng, đào đất.
 • Bê tông, cốt thép, cốp pha phần ngầm, phần thân
 • Xây trát và nhân công ốp lát
 • Đi ngầm điện nước
 • Tiến độ <3 tháng

Gói 1 ( Tiết kiệm)

Triệu Vnđ 4.5-4.8 triệu / m2

 • Nhà cấp 4
 • Nhà Phố
 • Biệt Thự
 • Khách sạn
 • Resort
 • Công trình dân dụng khác
Xem chi tiết

Gói 2 ( Cơ Bản)

Triệu Vnđ 5.1 triệu / m2

 • Nhà cấp 4
 • Nhà Phố
 • Biệt Thự
 • Khách sạn
 • Resort
 • Công trình dân dụng khác
Xem chi tiết

Gói 3 ( gói Tốt)

Triệu Vnđ 5.5 triệu / m2

 • Nhà cấp 4
 • Nhà Phố
 • Biệt Thự
 • Khách sạn
 • Resort
 • Công trình dân dụng khác
Xem chi tiết

Gói 4 ( gói VIP)

Triệu Vnđ 5.8-6.2 triệu / m2

 • Nhà cấp 4
 • Nhà Phố
 • Biệt Thự
 • Khách sạn
 • Resort
 • Công trình dân dụng khác
Xem chi tiết
Call Now